Услуги

МодернизацияМодернизация

За да се осигурят оптимални решения за Вашето производство нашият екип ще проучи и анализира целия процес за да предостави персонално най-ефективното и надеждно решение за вашата модернизация на съществуваща система.

Сервиз и поддръжкаПоддръжка

За да гарантираме високата производителност на вашата автоматизирана система от Аутоматикс сме на ваше разположение, което ще придвижи бизнеса ви напред, поемайки ангажименти като:

  • Доставка на компоненти и резервни части
  • Ремонт на машини
  • Предоставяне на сервизни услуги на място
  • Техническа поддръжка и съвети при инсталиране и въвеждане в експлоатация
  • Обучение на персонала за правилната употреба, експлоатация и поддръжка на автоматизираната система.
Безопасност на машиниБезопасност

Потребността от по-бързо, по гъвкаво и по-безопасно производство води до ускоряване на нивото на автоматизация и до по-висока взискателност към производствените системи и системите за безопасност.

Ние от Аутоматикс можем да предложим цялостни експертни решения за безопасност за голяма гама от приложения в различни индустрии. Заедно с вас ние ще разработим и внедрим най-ефективното решение, като вземем предвид всички приложими директиви и стандарти!

Основните дейности, които можем да предложим при процеса за доказване на съответствие с Директивата относно машините 2006/42 ЕО и СЕ маркировка са:

  • Колкото по-близко работят човек и машина, толкова по-резултатни стават работните практики. Напълно безопасното взаимодействие между човека и робота обаче налага все повече нови технологии и практики. Колкото по-тясно човек и машина се доближават един до друг, изискванията за безопасност растат.
  • За да се провери необходимото ниво на безопасност, трябва да се вземе предвид цялата функция за безопасност – от сензора до изпълнителните механизми. Успешното сътрудничество човек-робот (HRC) може да бъде изпълнено само когато всички тези фактори взаимодействат по определен начин.
  • Всяка апликация за роботи трябва да се разглежда индивидуално от гледна точка на безопасността. Ние можем да Ви предоставим техническа подкрепа с набор от услуги, съобразени с отделните фази на живот на роботизирана система: от анализ на приложението до оценяване на риска в съответствие с EN ISO 12100, до CE маркировка.

    Contact Us