Продукти

Електрически табла Проектиране и асемблиране на електрически табла за автоматизация Висококвалифицираният екип на Аутоматикс предлага цялостно решение насочено към промишлеността, което включва:
Ел. схеми Assembly Избор на апаратура Тест и пуск
Разработване и изчертаване чрез специализиран софтуер за електрическо проектиране Асемблиране на електрически табла спрямо изискванията и стандартите, които стриктно спазваме. Всички устройства и проводници са със специална маркировка спрямо електропроекта Избор, поръчка и доставка на нужната управляваща и комутационна апаратура от водещи световни производители Настройка на оборудване, функционални тестове на режимите на работа и пускане в експлоатация

    Contact Us