Решения

индустриални роботироботи

Нарастващите изисквания на бъдещите пазари подканват доставчиците да реализират своите продукти във все по-кратки срокове и да повишат своето качество. Тези предизвикателства, комбинирани с големите разходи за труд и проблемите при намиране на персонал, пораждат затруднения за всяка индустрия. Решението се крие в интелигентната автоматизация на производствените процеси. Съвременните роботизирани системи са много по-продуктивни от ръчния труд, изплащат се в кратки срокове и имат минимална нужда от поддръжка. Резултатът е повече произведени детайли за по-кратко време с по-малко разход.

Ние от Аутоматикс предлагаме внедряване на роботи за повторяеми процеси, които предоставят по-голяма прецизност на позиционирането, ефективност, високо качество на продукта и скорост с която е възможна по-бързото му пускане на пазара. Това оказва значително влияние върху крайният финансов резултат. Непрекъснатото развитие на колаборативните и индустриални роботи разширяват възможности за приложението в различните сектори на промишлеността. Приложенията за роботи на практика са неограничени, като предимно намират приложение в сфери с голяма повторяемост на операциите:

Начина за изпълнение на роботизирана система налага проектирането и разработването на механизми отговарящи за всяка стъпка от процеса.

Специално за палетизиращите роботи изцяло е проектиран и изработен хващач модел DBF-21 на Аутоматикс. - линк към производство на нестандартни хващачи

Фирма Аутоматикс, като интегратор на роботи помага на клиентите да решават задачите за своите нужди. Самата интеграция е процес, който включва проучване, идейна концепция, избор на робот и допълнителен хардуер, 3D дизайн, производство и доставка на компоненти, асемблиране и пускане в експлоатация. При по-сложни проекти и специфични нужди, при необходимост се прави симулация на процеса за да се провери очаквания резултат. Резултатът от внедряването на индустриални роботи е редуцирането на всеки единичен работен цикъл и многократно увеличена производителност.

    Свържете се с нас