Решения

нестандартни хващачихващачи

Хващачи Производство на нестандартни хващачи Аутоматикс предлага голямо разнообразие от хващачи със съответните дизайн и функции, които са подходящи за различни приложения. Изборът на определен хващач за дадено приложение се свежда до множество фактори, свързани с конкретните изисквания, като от основно значение е и видът на обектите, с които роботът или манипулаторът ще работи – тяхната големина, тежест, форма, ориентация и т.н.
  • Хващачите за роботи могат да бъдат сменяни, за да изпълняват най-различни задачи, както и да бъдат проектирани с повече от една функция, за да е възможно извършването на множество процеси от едно и също устройство с един монтаж.
  • Пневматичните хващачи са сред най-приложимите решения в производствата, тъй като позволяват лесна интеграция и се характеризират с висока мощност при сравнително малки размери. Сред инструментите за роботи хващачите са най-масово използвани поради големия потенциал за автоматизиране именно на монтажните и на т. нар. pick-and-place задачи в индустриалното производство, които изискват вземане на даден обект от производствената линия и последващото му поставяне на друга локация.
    Вакуумните хващачи с вендузи са сравнително евтино и гъвкаво решение за използване с голям набор от обекти с различна форма, размери и крехкост. Особеност при тях е, че не могат да захващат перфорирани детайли поради невъзможността да бъде създаден необходимият за захващане вакуум между тях и устройството.
    Магнитните хващачи работят на сходен принцип, но са ограничени до работа с метални изделия. Магнитната сила, за разлика от сгъстения въздух и вакуума, е постоянна величина и не изисква мощност и съответно – разходи за генериране. По този начин липсва риск от изпускане на обекта, с който се манипулира, ако се прекъсне подаването на електричество или въздух под налягане. Сред предимствата им са още опростеният дизайн и ниските изисквания по отношение на поддръжката.
  • Аутоматикс предоставя решения насочени към роботизирано заваряване с висока прецизност, както и специализирани инструменти за индустриални роботи свързани с боядисване и нанасяне на покрития. Това ги прави предпочитана алтернатива на човешкия труд в сектор като автомобилната индустрия, както и индустрии, които изискват гладко и равномерно нанасяне на съответния материал.
  • Динамиката на технологичния пазар в сферата на инструменталната екипировка за индустриални роботи и манипулатори тласка производителите към разработката на хибридни решения, които обезпечават изпълнението на повече от един тип задачи с едно и също устройство. Произведените от Аутоматикс нестандартни хващачи подпомагат продуктовата диверсификация без нужда от големи капиталовложения в отделни системи.
    • Свържете се с нас