Решения

Системи за машинно зрениесистеми

Mашинното зрение осигурява иновативни решения за редица задачи в сферата на индустриалната автоматизация. Системите за визуална инспекция (машинно зрение) автоматично регистрират дефекти и нередности във вида на продуктите спрямо предварително зададен образец в производството. Това включва деформация, различна геометрия, различен цвят на детайл или на целия обект и други. Може да се зададе зона за инспекция, която да следи за изменения в допустими граници.

Компютърното зрение може напълно да замести човешкото око в критични приложения – при повторяеми процеси, агресивни промишлени среди, нужда от изключително голяма точност на детайла и т. н.

Какво включва машинното зрение

Решенията които използваме обхващат всички индустриални приложения, в които е необходимо да се осигури прецизно и надеждно управление на производствени процеси и машини, посредством улавянето и обработка на изображения. Гамата ни от решения и продукти е многообразна – от умни камери до комплексни визуални системи.

От Аутоматикс вярваме, че използването на системи за визуална инспекция ще:

1. Повиши качеството в производствения процес чрез пълна автоматизация с минимум грешки

2. Отговори на съвременните индустриални изисквания, като редуцира производствените разходи и намали до минимум процента рекламации

3. Предостави бързи и точни резултати за широк спектър от приложения в индустрията, акцентирайки на върху безопасността

Към всяко високотехнологично индустриалното производство днес машинното зрение е неразделна част от него. Автоматичния визуален контрол и геометричното измерване на продуктите са в основата на компютърното зрение.

Внедряването на ефикасна система за машинно зрение е различна в зависимост от приложението за което ще се използва.

Ние от Аутоматикс предлагаме визуална инспекция като:

  • Индетифициране - четене на баркоди, букви и цифри
  • Измерване - локализиране и проверка за определени изисквания
  • Инспекция - индефециране на нередности и производствени дефекти

В някои случаи инспекцията трябва да може да разграничава приемливи и неприемливи варианти на продуктите или на дефектите по тях. В определени приложения оператора трябва да прецени правилни ли са ориентацията и подреждането на обектите.

Не съществува система за автоматизирана визуална инспекция, която да може да се справи с всички задачи и да е подходяща за всяко приложение в индустриалното производство.

За много производствени приложения са подходящи комбинирани решения, включващи машинно и човешко зрение, при които степента на успеваемост при регистрирането на дефекти е по-висока от тази при традиционната инспекция от човек.

    Свържете се с нас