Роботизирано обслужване на CNC струг

Реализирани проектиПроекти

Проектите на Аутоматикс включват: Интеграция на колаборативен робот UR10

Конкуренцията в производството на детайли изисква от доставчиците все по-кратки срокове, по-ниски маржове и гъвкавост. Тези нови предизвикателства, комбинирани с растящите разходи за труд и липсата на кадри, пораждат трудности за всяко производство. Решението е автоматизация с колаборативен робот, който работи рамо до рамо с човека и оптимизира машинното време.

Оператор зарежда растерна количка с 100 броя детайли. Тя се заключва на позиция, за да се осигури повторяемост и точност на процеса. В конкретния случай е добавена допълнителна станция за препозициониране на детайла и смяна на хвата на грипера. Специално е разработен и проектиран за конкретния случай двоен грипер, който позволява след като бъде изваден обработения детайл от машината веднага да бъде зареден суров материал за обработка. По този начин се оптимизира процеса на работа и намалява цикловото време. След като се обработи цялата количка със 100 детайла, оператор я подменя с нова и така процеса не се прекъсва. В случая осигуряваме 5 часа автономна работа на робота с машината. Роботизираната система е съобразена и изпълнена според изискванията и стандартите за безопастност на машините. Инсталиран е лазерен скенер с няколко зони на работа. Той засича човешко присъствие и робота забавя скоростта си или спира при различна близост.

Допълнителни опции, като възможност за довършителни операции на детайл: - Подсушаване - Измиване - Отнемане на ръбове и фаски - Обръщане на детайл - Визуален контрол - Статистика

За бърза смяна на детайл с различна големина и форма е нужно само няколко минути на оператора да смени патронника на машината, хващача на робота и растерната плоча на количката за детайли. Резултата е повече детайли за по-кратко време с по-малко разходи!

  • Човешки фактор Освобождава се ценен човешки ресурс за по-важни и креативни дейности. Човешкият фактор вече не е от значение и липсата на кадри вече не е проблем.
  • Прецизност Висока прецизност и гарантирани резултати при всяка една серия детайли.
  • Ефективност Повишена ефективност в работните часове на всяка една машина.
  • Планиране Бърза реакция при поръчки както при къси, така и при дълги серии. Средното време за детайл е гарантирано.
  • Печалба По-ниски разходи за труд и пониженото машинно време водят до по-добра печалба от всяка бройка.
  • Производителност Интелигентната станция с робот е от 30% до 130% по продуктивна от оператор. За вас това означава повече детайли и по-бързо изпълнение на поръчки.
  • Разходи Нашите роботизирани решения биха ви стрували над 6 пъти по малко на час от оператор и освобождават ценен човешки ресурс за по-креативни дейности.
  • Инвестиция Роботизацията е надеждна с бърза възвращаемост от 1 до 3 години. Минимални разходи за поддръжка.

    Свържете се с нас