Роботизирано палетизиране

Реализирани проектиПроекти

Проектите на Аутоматикс включват: Роботизирано палетизиране

Нашият клиент UniPro разполага с производствена база за висококачествени прахообразни строителни смеси.

Предизвикателството пред което се изправихме трябваше да премахне силовия ръчен труд на персонала и монотонната и скучна повторяемост на работата им. Решението беше автоматизиране на процеса чрез внедряване на индустриален палетизиращ робот. По този начин работниците се заемат с дейности, които са с по-голяма добавена стойност.

Продукта, който трябва да се палетизира в конкретното приложение е опакован в торби по 25кг. Ръчното палетизиране на продукта е проблем за производствения процес. Трябваше да се подобри продуктивността, като се премахне риска за здравето и безопасността, свързани с ръчното палетизиране. За конкретното приложение е избран 6 осен индустриален робот KUKA модел KR200 поради интензивното натоварване, целогодишната работа, високата издръжливост и прецизната му работа.

Внедряването на индустриални роботи палетизатори предоставят по-голяма прецизност, ефективност, високо качесто на продукта и скорост с която е възможна по-бързото му пускане на пазара. Това оказва значително влияние върху крайният финансов резултат. Начина за проектиране на роботизирана система от такъв тип производствен процес налага проектирането и разработването на механизми отговарящи за всяка стъпка от процеса. Специално за такъв тип роботи е изцяло проектиран и изработен хващач модел DBF-21 от Automatix ltd.

Към роботизираната системата са изработени допълнителни механизми като ролков конвейер, отклонителна рамка за насочване на торбата в центъра на транспортната лента, ограничителни планки за палето в конкретна позиция и др. Роботизираната система е съобразена и изпълнена според изискванията и стандартите за безопастност на машините. Робота е обграден със защитна ограда. Заложени са светлинни бариери на немската марката Pilz. Те са закупени и предоставени от SafetyUp Ltd с които си партнираме и получаваме професионално отношение от топ ниво.

След роботизирането на процеса се постигна производистелност от 500 торби на час. Резултатът от внедряването на индустриални роботи за палетизиране е редуцирането на всеки единичен работен цикъл и многократно увеличена производителност.

Автоматично позициониране, подаване и завинтване на метални винтове впрофили и корпуси. X Y сервопозиционираща система, точност на повторение 0,02мм, скорост до 400 мм/сек. Контрол на въртящия момент и ъгъла на завиване.Автоматична система за подаване на винтове. Сензори за контрол за наличие на винтовите преди и след процес на завинтване.

Фреза за автоматично депалетизиране на единична печатна платка от панел, сръчно зареждане и разтоварване. Сменяем адаптер, специално проектиран за PCBпанел. X Y сервопозиционираща система, точност на повторение 0,02 мм, скоростдо 400 мм/сек. Пневматична ос Z

    Свържете се с нас