Политика относно „Бисквитки“ („Cookies“)

В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, Ви уведомяваме, че използваме „Бисквитки“ („Cookies“), за да оптимизираме и актуализираме уебсайта си и по този начин да предоставим една добра и съобразена с нуждите Ви интернет услуга. Данните, които получаваме, чрез употребата на „Бисквитки“ в нашия сайт, никога не разкриват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.
„Бисквитки“ представляват текстови файл, който се съхранява на дигиталното Ви устройство и/или се извличат чрез Вашия браузър на хард диска на устройството, което използвате. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при работа в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки. Потребителите могат да настроят своите браузъри, така че бисквитките да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.

I. Използване на „Бисквитки“

1. Ние използваме бисквитките за да:
1.1. Да запомним потребителските предпочитания;
1.2. Да се установи колко пъти даден посетител е посетил уебсайта;
1.3. Да се установи времетраенето на дадено посещение на уебсайта.
2. „Бисквитки“ могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил.
3. Използването на „Бисквитки“ ни помага да следим посещаемостта на нашия сайт и да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него - бисквитки на Google Analytics. Тези „Бисквитки“ не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте го посетили през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизация на IP адресите.
4. Използваме Facebook Pixel с цел събиране статистическа информация за посещенията на нашия сайт, която ни е необходима за пазарни проучвания. Събраните по този начин данни са анонимни за нас т.е. ние не получаваме информация за самоличността на потребителите.
5. Тъй като, данните се съхраняват и обработват от Facebook, прилагаме линк към политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook и предлаганите от него продукти, функционалности и инструменти: https://www.facebook.com/about/privacy.
6. Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Instagram и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Аутоматикс ЕООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с тях.
7. Ние Ви благодарим за доверието и Ви уверяваме, че спазваме изискванията при обработването на лични данни на физически лица и тяхната защита, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

II. Категории получатели на личните данни

8. Аутоматикс ЕООД не предава на други организации (получатели) част или всички лични данни, обработени след посещението на сайта.

III. Срок на съхранение на личните данни

9. Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от необходимото за целите, за които ги обработваме (до приключване на търга).
10. След изтичането на този срок, изтриваме и унищожаваме всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
11. Аутоматикс ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на целите, за които ги обработваме.

IV. Сигурност на данните

12. Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки, за да предотвратим инцидентна загуба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на лични данни. Изградили сме и поддържаме Система за защита на личните данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. В случай на нарушение на сигурността на личните данни ще изпълним незабавно процедурите, предвидени в Системата за защита на личните данни. Без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като сме разбрали за него, ще уведомим за нарушението на сигурността на личните данни надзорния орган и субектите на данни.

V. Права на субекта на лични данни

13. Ние ще Ви предоставим, при заявено искане, всякаква информация, която се отнася до обработването на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език.
14. Вашите права при обработването и съхранението на личните Ви данни са:
14.1. Право на информация и достъп;
14.2. Право на корекция на данните;
14.3. Право на изтриване на данните;
14.4. Право на ограничаване на обработката на данни;
14.5. Право на преносимост на данните;
14.6. Право на възражение;
14.7. Право на подаване на жалба до надзорния орган.
15. В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно законодателството за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Уеб сайт:
www.cpdp.bg


Седалище и адрес на управление:

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2


Данни за кореспонденция:
имейл:
kzld@cpdp.bg


ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с квалифициран електронен подпис. Промени в политиката за защита на личните данни.

Аутоматикс ЕООД може да променя тази Политика по всяко време. Всички промени ще бъдат незабавно сведени до знанието на лицата, които засягат.