Решения

Колаборативни роботироботи

Колаборативните роботи или коботи, революционизираха световната индустрия през последното десетилетие. За разлика от традиционните индустриални роботи, коботите са създадени за сигурно взаимодействие с хора в едно споделено пространство. Те дават на бизнеса и гъвкавост чрез лесна и бърза промяна на приложението им в производството. Автоматизирането на монотонните и еднообразни дейности във Вашето предприятие увеличава ефективността и Ви прави по-конкурентноспособни. Това дава възможност на персонала да се фокусира над по-комплексни и отговорни дейности, повишавайки тяхната мотивация.

Коботите дават възможност за широк кръг от приложения в много различни индустрии. Техният интуитивен софтуер позволява практически неограничен избор от действия, бърза интеграция, лесни корекции и поддръжка. Един от големите плюсове на коботите е тяхната достъпност, която дава изключително бърза възвръщаемост на инвестицията (често в рамките на година). В зависимост от техническите спецификации, коботите могат да автоматизират:

Аутоматикс предоставя на своите партньори възможността да интегрират лесно и бързо решение с колаборативен робот. Ние използваме персонализиран подход при всяко решение, вниквайки в нуждите и изискванията на нашите клиенти. Цялостно проектираме и разработваме роботизираната система, избираме подходящи стандартни или нестандартни хващачи, модел робот, допълнителни компоненти и хардуер, асемблиране и пускане в експлоатация.

    Свържете се с нас