Решения

Машини Производство на нестандартни машини Производство на машини и линии, съоръжения и нестандартно оборудване е един от фокусите на Аутоматикс. Ние извършваме конструиране, проектиране, производство и внедряване на машини по задание на клиента, с цел автоматизиране на различни процеси от производството.
  • При предоставено задание от клиента и наличие на входни параметри и изискванията за дадена машина се създава концепция и идеен проект. При някои специфични приложения и нестандартни машини се изисква създаване на симулация за проверка на коректното изпълнението на определена задача и очакваните резултати.
  • След утвърждаване и финализиране на заданието се преминава към следващия етап 3D проектиране и изготвяне на 2D чертежи на елементите от модела. Готовите чертежи се изпращат за производство.
  • Аутоматикс ще създаде за вас поръчкова нестандартен тип машина, съобразена с всички нормативни наредби и стандарти, необходими за постигане на най-голяма функционалност на производствения процес.
  • Крайният резултат е физическа машина или продукт, който максимално отговаря на изискванията от вашето задание.

    Свържете се с нас